X

LAB                                                                                                                                                                                    
Areál výroby jablčného cideru – projekt 2015             
Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+
“LAB” – je “čerstvý” projekt areálu výroby jablčného cideru, ale i nevšedný priestor pre spoločenskú funkciu. Projekt sa zrodil v predstavách investora, no do veľkej miery sa idea formovala i v samotnom ateliéri – počas navrhovania. 
Základom areálu je jabloňový sad a k nemu prislúchajúca dvojica budov, kde sa jablká spracovávajú. Následne sa z nich vyrába nápoj – cider – ten sa v objekte skladuje a zároveň je k dispozícii v predajni. Dôležitú súčasť objektu však tvorí sála pre verejnosť, ktorá hosťuje rôzne spoločenské podujatia. Riešené územie sa nachádza na poľnohospodárskej pôde v blízkosti obce Láb. Prístupová komunikácia ústi na pozemok zo severnej strany od lesa – priamo ku dvojici hlavných budov. Architektonické riešenie nadväzuje na tradičnú výstavbu poľnohospodárskych objektov – svojím členením dotvára existujúce územie a tým prispieva k zveľadeniu lokality. Umiestnením budov v severnej časti parcely sa vytvára prirodzená bariéra medzi sadom a príjazdovou komunikáciou. Objekty sú hmotovo podobné a pôdorysne umiestnené do tvaru písmena „L“. Hlavný vstup do areálu je umiestnený medzi budovami – návštevníkovi sa tak otvára pohľad do samotného sadu. Vedľajší vstup od príjazdovej cesty vedie do administratívnej časti a slúži zamestnancom. Výrobný objekt je zásobovaný cez vlastnú prístupovú komunikáciu.
lab
lab
lab