ARCHITEKTÚRA

 •  

  PRVÁ KONZULTÁCIA

  Vzťah architekta a klienta je pre dobrý výsledok, kvalitné architektonické dielo, kľúčový. Uprednostňujeme osobné stretnutie, kde si spoločne s Vami ujasníme predstavy a požiadavky, ktoré by ste radi pri návrhu zohľadnili. Zoznámime sa so situáciou a porozprávame sa o možnostiach našej budúcej spolupráce. Spoločnými silami vytvoríme jasné zadanie, ktoré bude pre našu prácu rozhodujúcim.

   

  PRÍPRAVA PROJEKTU

  Pre začiatok prác na projekte je potrebný výškopis a polohopis pozemku so zakreslením inžinierských sietí a susedných budov vo formáte .dwg.

   

   KONCEPT

  Po príprave podkladov prichádza fáza, ktorá je pre koncový výstup najpodstatnejšia. Na základe našich analýz navrhneme koncept a možné priestorové a vizuálne riešenia.  Konzultujeme nad škicami a návrhmi – osobne alebo prostredníctvom e-mailu. Výsledkom tejto fázy je uzavretý pôdorysno – dispozičný koncept.

   

  ŠTÚDIA 

  Po odsúhlasení konceptu, začneme pracovať na štúdii. Tá reprezentuje finálne riešenie, na ktorom ďalej staviame. Štúdia obsahuje situačné osadenie objektu na pozemku, pôdorysné riešenie s dispozičnou a zariaďovacou schémou, pohľady a rezy objektu a vizualizácie exteriéru, kde je viditeľné materiálové a farebné riešenie.

   

  PROJEKTY PRE ÚRADY

  Projekty pre úrady pozostávajú z projektovej dokumentácie potrebnej pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

   

  REALIZAČNÝ PROJEKT 

  Realizačný projekt je dopracovaný do detailov a slúži ako podklad pre nacenenie a realizáciu stavby.

   

  AUTORSKÝ DOZOR

  Počas realizácie vieme zabezpečiť autorský dozor stavby, ktorý je ohodnotený podľa času stráveného na mieste.

INTERIÉR

 •  

  PRVÁ KONZULTÁCIA

  Vzťah architekta a klienta je pre dobrý výsledok – kvalitné architektonické dielo kľúčový. Uprednostňujeme osobné stretnutie, kde si spoločne s Vami ujasníme predstavy a požiadavky, ktoré by ste radi pri návrhu interiéru zohľadnili. Zoznámime sa s ťažiskovým priestorom a porozprávame sa o možnostiach našej budúcej spolupráce. Spoločnými silami vytvoríme jasné zadanie, ktoré bude pre našu prácu rozhodujúcim.

   

  PRÍPRAVA PROJEKTU

  Prvým krokom našej práce je zaobstaranie dokumentácie skutkového stavu vo formáte .dwg (pôdorysy + rezy)

   

   KONCEPT

  Po príprave podkladov prichádza fáza, ktorá je pre koncový výstup najpodstatnejšia. Na základe našich analýz navrhneme koncept a možné pôdorysné riešenia.  Konzultujeme nad škicami a návrhmi – osobne alebo prostredníctvom e-mailu. Výsledkom tejto fázy je uzavretý pôdorysno – dispozičný koncept.

   

  ŠTÚDIA INTERIÉRU

  Po odsúhlasení konceptu, začneme pracovať na štúdii – tá reprezentuje finálne riešenie, na ktorom ďalej staviame. Štúdia interiéru obsahuje pôdorysné riešenie vybraných priestorov s dispozičnou a zariaďovacou schémou s použitím reálnych zariaďovacích prvkov, vizualizácie interiéru s určením materiálového a farebného riešenia, návrh konceptu osvetlenia a povrchové úpravy podláh, stien a stropov.

   

  REALIZAČNÝ PROJEKT INTERIÉRU

  Realizačný projekt je výkresová dokumentácia vypracovaná do detailov – podklad pre stavebné, stolárske a ostatné čiastkové práce. Súčasťou realizačného projektu je výpis prvkov a orientačná cenová ponuka realizácie. Cena realizačného projektu neobsahuje podklady odborných projektantov.

   Realizačný projekt obsahuje: (obsah dokumentácie je individuálny podľa potreby)

  výkresová časť:

  • celkový pôdorys
  • technické výkresy s vyznačenými stavebnými úpravami
  • pôdorys podláh
  • výkres elektroinštalácií (zakótované svetelné vývody, vypínače, zásuvky)
  • vodoinštalácie a kúrenie
  • rezopohľady s farebnou a materiálovou špecifikáciou
  • výkresy atypových prvkov interiéru: nábytku
  • realizačné výkresy a kladačské plány (kúpeľňa, WC, kuchyňa)
  • výkaz zariaďovacích prvkov, nábytku
  • výber konkrétnych svietidiel
  • výber konkrétnych prvkov sanity

   

  REALIZÁCIA INTERIÉRU

  Po odovzdaní realizačného projektu je možné pristúpiť ku realizácí, na základe našich skúseností vám vieme zabezpečiť jednotlivých dodávateľov stavby, od murárov až po predajcov zariaďovacích prvkov interiéru. Taktiež odporučíme odborných projektantov – napríklad statika alebo zdravotechnika. (v prípade potreby).

   

  realizácie interiéru obsahuje:

  • vypracovanie odhadu trvania realizácie projektu
  • vypracovanie orientačnnej cenovej ponuky realizácie
  • komunikácia s dodávatelmi stavby
  • koordinácia prác na stavbe
Povedzte nám, do akého projektu sa púšťate a my zariadime všetko potrebné. Ak máte záujem o rekonštrukciu bytu, návrh rodinného domu alebo projekt väčšej mierky, sme pripravení vypracovať pre Vás dokumentáciu – od konceptu až po realizáciu. Na pravidelných stretnutiach u nás v ateliéri budeme s Vami konzultovať vývoj Vašeho zadania až do úspešného konca. Zabezpečíme architektonickú štúdiu, dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, či ohlásenie stavby a tiež dokumentáciu potrebnú pre realizáciu vašej stavby.