NOIZ.SK architekti

SLUŽBY

Povedzte nám, do akého projektu sa púšťate a my zariadime všetko potrebné. Ak máte záujem o rekonštrukciu bytu, návrh rodinného domu alebo projekt väčšej mierky, sme pripravení vypracovať pre Vás dokumentáciu – od konceptu až po realizáciu. Na stretnutiach u nás v ateliéri s Vami budeme konzultovať vývoj Vašeho zadania až do úspešného konca. Zabezpečíme architektonickú štúdiu, dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, či ohlásenie stavby a tiež dokumentáciu potrebnú pre realizáciu vašej stavby.

ARCHITEKTÚRA

PRVÁ KONZULTÁCIA

Vzťah architekta a klienta je pre dobrý výsledok – kvalitné architektonické dielo kľúčový. Uprednostňujeme osobné stretnutie, kde si spoločne s Vami ujasníme predstavy a požiadavky, ktoré by ste radi pri návrhu zohľadnili. Zoznámime sa so situáciou a porozprávame sa o možnostiach našej budúcej spolupráce. Spoločnými silami vytvoríme jasné zadanie, ktoré bude pre našu prácu kľučovým.

Pred začatím našej práce je potrebné zaobstarať vstupné podklady. Výškopis a polohopis pozemku vo formáte .dwg so zakreslením inžinierských sietí, prípadne zameranie vonkajších obrysov existujúcich objektov na pozemku alebo susedných budov. Územnoplánovaciu informáciu, resp. informáciu o miestnych regulatívoch (index zastavanosti, podlažnosť, výška stavby, odstupy od susedných pozemkov, atď). Geologický prieskum, alebo iné podklady podľa potreby.

 

KONCEPT

Po príprave podkladov prichádza fáza, ktorá je pre koncový výstup najpodstatnejšia. Na základe našich analýz navrhneme koncept a možné priestorové a vizuálne riešenia. Konzultujeme nad škicami a návrhmi – osobne alebo prostredníctvom e-mailu. Výsledkom tejto fázy je pôdorysno – dispozičný koncept.

 

ŠTÚDIA

Po odsúhlasení konceptu, začneme pracovať na štúdii, ktorá reprezentuje finálne riešenie, na ktorom ďalej staviame. Štúdia obsahuje situačné osadenie objektu na pozemku, pôdorysné riešenie s dispozičnou a zariaďovacou schémou. Pohľady a rezy objektu. Vizualizácie, kde je viditeľné materiálové a farebné riešenie.

 

PROJEKTY PRE VYDANIE POVOLENÍ

Projekty pre vydanie povolení pozostávajú z dokumentácie potrebnej pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V tejto fáze nadobúda budúca stavba už konkrétne parametre. Je potrebné vypracovať projekty, ktoré obsahujú všetky nevyhnutné výkresy, a to hlavne pôdorysy základov, podlaží, strechy, rezy a pohľady ale aj projekty jednotlivých profesii – statika, požiarna ochrana, zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia atd. Cena neobsahuje vybavenie povolení a inžiniersku činnosť.

 

REALIZAČNÝ PROJEKT

Realizačný projekt slúži ako podklad pre nacenenie a realizáciu stavby. Je dopracovaný do detailov a obsahuje podrobnú výkresovú a textovú dokumentáciu ako architektúry tak aj profesí, rozkreslené konštrukčné detaily stavby, presný popis výrobkov a zariadení a podrobné výkazy výmer.

 

AUTORSKÝ DOZOR

Autorský dozor je účtovaný podľa času stráveného na mieste realizácie hodinovou sadzbou. Ostatné projekčné práce súvisiace s realizáciou stavby a práce po dokončení stavby sa stanovia dohodou.

 

Naše cenové ponuky vypracovávame na základe predpokladanej podlažnej plochy stavby.

Ak máte záujem o predbežnú cenovú ponuku, neváhajte nás kontaktovať

chcem vedieť viac!

INTERIÉR

PRVÁ KONZULTÁCIA

Vzťah architekta a klienta je pre dobrý výsledok, kvalitné architektonické dielo, kľúčový. Uprednostňujeme osobné stretnutia, kde si spoločne s Vami ujasníme predstavy a požiadavky, ktoré by ste radi pri návrhu interiéru zohľadnili. Zoznámime sa s ťažiskovým priestorom a porozprávame sa o možnostiach našej budúcej spolupráce. Spoločnými silami vytvoríme jasné zadanie, ktoré bude pre našu prácu rozhodujúce. Úvodné stretnutie je nezáväzné a bezplatné

 

KONCEPT

Po príprave podkladov prichádza fáza, ktorá je pre koncový výstup najpodstatnejšia. Na základe našich analýz navrhneme koncept a možné pôdorysné riešenia. Škice a návrhy konzultujeme osobne alebo prostredníctvom e-mailu. Výsledkom tejto fázy je uzavretý pôdorysno – dispozičný koncept.

 

ŠTÚDIA INTERIÉRU

Po odsúhlasení konceptu, začneme pracovať na štúdii – ktorá reprezentuje finálne riešenie, ktoré ďalej rozpracovávame. Štúdia interiéru obsahuje pôdorysné riešenie vybraných priestorov s dispozičnou a zariaďovacou schémou s použitím reálnych zariaďovacích prvkov, vizualizácie interiéru s určením materiálového a farebného riešenia, návrh konceptu osvetlenia a povrchové úpravy podláh, stien a stropov.

 

REALIZAČNÝ PROJEKT

Realizačný projekt je výkresová dokumentácia vypracovaná do detailov. Na jej základe je možné naceniť a realizovať stavebné, stolárske a ostatné čiastkové práce. Súčasťou realizačného projektu je aj zoznam zariaďovacích prvkov. Cena realizačného projektu neobsahuje podklady odborných projektantov.

Realizačný projekt obsahuje:   (obsah dokumentácie je individuálny podľa potreby)

– celkový pôdorys

– technické výkresy s vyznačenými stavebnými úpravami

– výkres elektroinštalácií (zakótované svetelné vývody,  vypínače,  zásuvky)

– vodoinštalácie a kúrenie

– realizačné výkresy a kladačské plány (kúpeľňa,  WC,  kuchyňa)

– výber konkrétnych prvkov sanity

– výkresy atypových prvkov interiéru:  nábytku (v súčinnosti s výrobcom)

– výkaz zariaďovacích prvkov, nábytku

– výber konkrétnych svietidiel

 

KOORDINÁCIA REALIZÁCIE INTERIÉRU

Po odovzdaní realizačného projektu je možné pristúpiť ku realizácii interiéru. Našou úlohou v tomto procese je komunikácia s dodávateľmi stavby, s ktorými naše výkresy prekonzultujeme a na obhliadkách spolu s investorom dozorujeme priebeh stavby. Realizáciu interiéru nedodávame, koordinujeme jej priebeh. Za termíny a kvalitu práce zodpovedajú samotní dodávatelia. Na základe našich skúseností, Vám však vieme odporučiť potrebných odborníkov, od murárov až po predajcov zariaďovacích prvkov interiéru a taktiež odborných projektantov. ( napr. statika, zdravotechnika a pod.)

koordinácia realizácie obsahuje:

– komunikácia s dodávateľmi

– koordinácia procesu realizácie

– odporučenie jednotlivých dodávateľov stavby

 

Kedže naše cenové ponuky vypracovávame na základe rozlohy, cena za m² sa znižuje s narastajúcou rozlohou priestoru.

Ak máte záujem o predbežnú cenovú ponuku, neváhajte nás kontaktovať

chcem vedieť viac!
Mgr. art. Mgr. Tatiana Lesajová tana@noiz.sk
Ing. arch. Andrej Šabo andrej@noiz.sk
Ing. arch. Samuel Zeman zeman@noiz.sk

O NÁS

NOIZ.SK je architektonický ateliér, ktorý si dáva za cieľ vytvárať súčasnú architektúru s nadčasovým konceptom. Venujeme sa zadaniam rôznych mierok od dizajnu nábytku, cez projekty interiéru, obytných stavieb až po verejné budovy a menšie urbanistické celky.

kontakt

 

kontakt:

 

Ing. arch. Andrej Šabo

0903 309 684

andrej@noiz.sk

 

facebook

instagram

 

 

fakturačné údaje:

 

NOIZ s.r.o.

Sasinkova 11

811 08 Bratislava

IČO 50493230

DIČ 2120348241

SK4011000000002945027842

 

 

 

kancelária:

 

NOIZ.SK

Odborárske nám. 1

811 07 Bratislava

 

reg. číslo autorizácie architekta:

2416 AA