CRV

 návrh interiéru fyzioterapeutického centra
realizácia 2019