NITRA

návrh kúpaliska v Nitre
víťazný návrh – súťaž 2016
spolupráca:  Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Patrícia Botková, Ing. arch. Martin Hudec, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Peter Janeček.

viac info o súťaži nájdete tu

 

Vyjadrenie poroty:

Autorský tím citlivo osadil hlavnú budovu do severnej časti riešeného územia, čím si vytvoril priestor na proporčne správne rozdelenie ostatných funkčných plôch areálu – premiestnil vstup a vytvoril adekvátny nástupný priestor kúpaliska, vkomponoval kúpeľnú ochodzu / promenádu zatienenia a relaxačného pobytu, navrhol exteriérové plochy športu a slnenia. Objekt s bazénmi umiestnení v severnej časti riešeneného uzémia vytvára dojem pavilónu, ktorý mierkou, osadením komunikuje so svojím prostredím. Porota ocenila práve prácu s pergolou. Tá svojou nehmotnou konštrukciou veľmi citlivo – kultivovane pracuje pri vytváraní rôznych atmosfér, intimity jednotlivých vyčlenených plôch. predmetná konštrukcia spája a zároveň rozdeľuje plochy rôzneho používania. Hlavná budova v spojení s pergolou taktiež vchádza do územia a je v kontakte s ostatnými plochami. Jej správna dimenzia je zároveň nerušivou súčasťou celého riešenia nového areálu.

Návrh hlavnej budovy kúpaliska vychádza z precíznej analýzy územia a typológie objektu. mierne nadvihnutie haly s bazénmi nad terén poskytuje návštevníkom nadhľad na celý areál. Osadením rekreačných schodov / plôch v jej južnej časti, došlo k plynulému spojeniu budovy s exteriérom. tieto plochy zároveň môžu slúžiť na rekreáciu medzi bazénmi.

Dispozičné riešenie objektu je logicky čisté, kultivované a v spojení s konštrukčným riešením podtrhuje zámer autorov. Vnútorné plochy bazénov majú adekvátne riešené zázemie a rozptylové priestory, ktoré v spojení sever – juh poskytujú vizuálne prepojenie interiéru a exteriéru kúpaliska s ostatným parkom. Umiestnenie reštaurácie zo vstupnej haly počíta s jej celoročným používaním aj mimo otváracích hodín ostatného areálu.

Porota ocenila návrh ako víťazný z niekoľkých dôvodov. Jedná sa o spojenie mimoriadne citlivého, vnímavého vstupu do územia s civilnou, prehľadnou architektúrou vnútorných a vonkajších plôch. Autori pracovali s jednotným výškovým spojením ochodze a „rímsy samotnej haly“. Veľmi decentne vytvárali akcent nad bazénmi čím v parku podčiarkujú silu nízkej budovy akoby pavilónu. Celkové riešenie nevytvára vizuálnu bariéru v parku, skôr sa stáva jeho súčasťou.

Výborný architektonický návrh bol adekvátne a veľmi vyrovnane gracky spracovaný. Výrazovo sa jedná o síce nenápadný, neukričaný, zato mimoriadne kultivovaný architektonický počin v súčasnom výrazovom jazyku.

Rozpracovaním a doplnením návrhu v ďalších stupňoch projekčného / schvaľovacieho procesu a následnej realizácie by vedelo vedenie mesta doplniť a obohatiť jedinečné miesto nitrianskej sihote o areál vysokého mestského významu. Ten by sa stal integrálnou súčasťou svojho prostredia a vedel by uspokojovať aj najvyššie nároky obyvateľov nitry na rekreáciu, relax a trávenie voľného času.